Wynajem Apartamentów w Krakowie

Regulamin korzystania z apartamentów


 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 2. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu nastepuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 1/3 wartości pobytu.Zadatek jest bezzwrotny. 
 3. Można odstąpić swoją rezerwację innym osobom jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.
 4. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.
 5. Zameldowanie po 22.00 jest odpłatne- 40zł.
 6. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 12.00 należy uzgodnić z zarządcą apartamentu. Przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/ godz.
 7. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 8. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.  Zarządca nie jest zobowiązany wówczas  do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.  
 9. Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia gości, którzy wykazuja agresję słowną lub cielesną wobec pracowników operatora lub innych gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 11. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia  Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł (pilot do bramy 150 zł).
 12. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z zarządcą apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (40zł/ doba).
 13. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.
 14. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po  trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 15. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 16. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu  prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia  rzeczy będących wyposażeniem apartamentu.
 17. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 18. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna przy wyjeżdzie, w wysokości 300-500 zł w zależności od aparamentu, która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez gości w apartamencie.
 19. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 20. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 21. O przyjeździe większej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca apartamentu. W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca apartamentu ma prawo naliczyć dodatkowe koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem.
 22. O przyjeździe mniejszej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Zmniejszenie ilości osób w dzień przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu nie skutkuje zmianą ceny za pobyt - obowiązuje cena z rezerwacji.
 23. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 24. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty
  za niewykorzystane świadczenie.
 25. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres
 26. Obsługa apartamentu posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich naprawy.

Skontaktuj się z nami

Nasz Adres

LENZO Apartments

ul.Przemysłowa 4

30-701 Kraków

Polska

Recepcja

tel. +48 692 141 463

lenzoapartments@gmail.com

Płatności

Nazwa banku: mBANK
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
PLN account: 70 1140 2004 0000 3302 7680 6013
EUR account: 05 1140 2004 0000 3112 0547 5290
USD account: 87 1140 2004 0000 3212 0547 8906